sábado, 31 de octubre de 2009

documentació i notícies

Ací podeu consultar els darrers documents afegits en la secció documents. També hem ampliat la secció de notícies de premsa.

- Llibre blanc de les infrastructures de l'EURAM on es parla del projecte. Document de treball de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani sobre les infraestructures 2008 - 2010: Extracte: "Pla d’Infraestructures Estratègiques 2004-2010 preveu el condicionament de la carretera CV-70 entre Alcoi i Benidorm per a fer-la apta per a la circulació a 100km/h"

- 2009. Pressupostos Generalitat 2009, que inclouen el pressupost destinat a la carretera CV-70. Anexo de inversiones reales previstas.

- Ací podeu consultar els estatuts de l'associació, com es van signar en juliol de 2009 i que han sigut aprovats en octubre de 2009

2009/10/18_Resposta del síndic a la carta de l'associació de 8 de juliol de 2008 amb resposta de Conselleria:

jueves, 8 de octubre de 2009

Novetats! Compte corrent

Ja hem obert el compte corrent, de manera que si algú vol pagar la quota voluntària d'inscripció de socis por fer-ho directament a través de la CAM:

Ya hemos abierto la cuenta corriente, así que quien quiera pagar la cuota voluntaria de inscripción de socios puede hacerlo directamente a través de la CAM:

We have already opened a bank account, so any member who wants to pay the voluntary subscription fee can do so directly through CAM:


Titular: Amics de la Vall de Guadalest

Número de compte: 2090.0049.25.0040069010

Concepte: quota socis