jueves, 8 de octubre de 2009

Novetats! Compte corrent

Ja hem obert el compte corrent, de manera que si algú vol pagar la quota voluntària d'inscripció de socis por fer-ho directament a través de la CAM:

Ya hemos abierto la cuenta corriente, así que quien quiera pagar la cuota voluntaria de inscripción de socios puede hacerlo directamente a través de la CAM:

We have already opened a bank account, so any member who wants to pay the voluntary subscription fee can do so directly through CAM:


Titular: Amics de la Vall de Guadalest

Número de compte: 2090.0049.25.0040069010

Concepte: quota socis

No hay comentarios: