sábado, 1 de mayo de 2010

Sense resposta

Amb data 3 de març de 2010, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana va fer arribar a la Conselleria d'Infraestructures i Transport dues cartes referents al projecte de carretera CV-70 Alcoi- Benidorm i participació pública (queixa 091669) i a l'impacte ambiental (queixa 091904) de la CV-70, que podeu consultar clicant sobre els noms o en la pàgina del Síndic.

Des de l'Associació voldríem denunciar que, passat un mes del termini donat pel Síndic perquè Conselleria acceptara aquestes recomanacions, no sols no ho ha fet, sinó que (segons sembla), tampoc ha comunicat al Síndic les seues raons per a rebutjar-les. De moment no ens ha arribat cap carta ni s'ha publicat en la web del Síndic de Greuges l'acceptació de les recomanacions.

Adjuntem ací el fragment final de la carta de participació pública (molt semblant a l'altra, ja que es tracta de la mateixa queixa presentada pel col·lectiu de veïns primer i després per l'Associació):

En virtut de tot el que hem dit més amunt i atenent a les consideracions exposades per a la defensa i l’efectivitat dels drets i llibertats compresos en els títols I de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'art. 29.1 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d’esta institució, considerem escaient RECOMANAR a LA CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS:

1. Que, prèviament a la tramitació del projecte 11-A-2052 (2), variant de la carretera CV-70 Alcoi-Benidorm-Alacant, porte a terme el Pla de participació pública, ambiental i paisatgística, i que este opere com a condicionant de la infraestructura que vol dur-se a terme i no com a com justificatiu d’esta.

2. Que es facilite la documentació ambiental sol·licitada i, en este sentit, que es remeta als promotors còpia de la documentació que fins a hores d’ara s'ha pogut elaborar respecte del projecte 11-A-2052 (2), variant de la carretera CV-70 Alcoi-Benidorm-Alacant.

Cosa que li comuniquem perquè, dins el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta esta recomanació o, si escau, ens pose de manifest les raons que considere per a no acceptar-la, i això, d'acord amb el que preveu l'art. 29 de la Llei 11/1988, reguladora d’esta institució.

No hay comentarios: